Курс  розрахований на оволодіння лексичним та граматичним матеріалом для учнів 5-го класу, що відповідає освітньому стандарту вивчення іноземних мов А1.1.